Donaties

Wij als stuurgroep zijn blij met alle steun die we hebben gekregen en nog gaan ontvangen.

Het is altijd mogelijk om de diverse activiteiten rondom het 550-jarig bestaan van het kerkgebouw financieel te ondersteunen. Donaties zijn mogelijk via

Regio bank IBAN: NL88 RBRB 8841 6983 14

Ten name van: Stichting 550-jarig Jubileum Kerk Leende

KVK Nummer: 90550951

Mocht je het behoud van het kerkgebouw en het christelijke leven in Leende, de pastorie, het orgel en de begraafplaats voor de komende jaren willen ondersteunen, dan verwijzen we je naar de website van Stichting Behoud Kerkgebouw Sint-Petrus’ Banden Leende
http://www.petrusbanden-leende.nl/stichting/

Bestellen passion items

€0