Veiling

zaterdag 18 november 2023
De Schammert
Twaalf enthousiaste personen uit Leende (De Club van Twaalf) hebben het initiatief genomen om op zaterdag 18 november 2023 een veiling te organiseren in Dorpshuis De Schammert in Leende. De veiling begint om 20:00 uur en vindt plaats middels opbod, waarbij alleen geboden kan worden met een zogenaamd biednummer.  Dit biednummer is tevens het lotnummer voor de loterij die tijdens de veiling wordt gehouden. De opbrengst van deze veiling komt ten goede aan de “Stichting 550-jarig Jubileum Kerk Leende” die de festiviteiten rondom het 550-jarig bestaan organiseert en begeleidt. Begin november wordt in Leende huis aan huis een veilinggids bezorgd, met daarin een overzicht van alle kavels en bijbehorende informatie. Meer informatie: https://www.veilingleende.nl/

Bestellen passion items

€0