Viering KBO en de Zonnebloem

zondag 26 mei 2024
Kerk en De Schammert
Ook de ouderen en de zieken worden bij de viering van dit jubileum niet vergeten. Speciaal voor de leden van de Katholieke Bond van Ouderen en de Zonnebloem wordt door deze verenigingen op zondag 26 mei 2024 een jubileumfeest georganiseerd. Na een feestelijke eucharistieviering om 11:00 uur in de jubilerende parochiekerk wordt het feest voortgezet in het tegenover de kerk gelegen Dorpshuis De Schammert. Tijdens deze dag zal ook de door de kerkgidsen gemaakte documentaire gepresenteerd worden.  In de documentaire worden de diverse geloofsuitingen (zoals doopsels, 1e communie, vormsels, huwelijken, jubilea, uitvaarten, gildemissen, hoogfeesten Pasen, Kerstmis, Pinksteren) met behulp van moderne technieken in beeld gebracht en toegelicht.  Door middel van deze technieken is het ook voor iedereen mogelijk een rondleiding in het kerkgebouw te ervaren of een torenklim ‘mee te maken’.

Bestellen passion items

€0